Mobilní trafostanice

  • Provizorní trafostanice slouží k pokrytí dočasně zvýšeného odběru el. energie na konkrétním odběrném místě, případně pro dočasné zřízení samostatného odběrného místa. Příkladem jsou staveniště rozsáhlých staveb, při budování infrastruktury, výstavbě a rekonstrukci dálničních úseků i při jednorázových kulturních a sportovních akcích.
  • Provizorní trafostanici Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o. instaluje na místo před zahájením odběru a po skončení prací ukončí její provoz a odveze ji.


Všechna práva vyhrazena - Copyright © 2016-2017 Michal Kučaba