Reference

Naše společnost založená v roce 2007, vznikla transformací firmy Kučaba Elektromontáže, která vznikla roku 1992 jako reakce na privatizaci montážní složky distribuční společnosti JME a.s. Brno. Vzhledem k úzké vazbě na činnosti v energetickém sektoru mají pracovníci naší firmy bohaté zkušenosti s budováním všech venkovních elektrických zařízení, - s výstavbou všech typů elektrických sítí pro technickou infrastrukturu, to znamená - sítí VO, kabelových a venkovních vedení VN a NN včetně trafostanic. Za dobu existence naší společnosti jsme vybudovali velmi dlouhou řadu úspěšně dokončených a provozovaných elektro - energetických staveb pro různé obce , města a pro korporátní sektor na jihu Moravy. Každoročně vybuduje naše firma elektrická zařízení umístěná ve venkovních prostorách v objemu cca 8 -10 mil. Kč. Při celoročních aktivitách na těchto liniových stavbách se naši pracovníci setkávají naprosto běžně s výstavbou stožárových transformoven, přípojek VN, rozsáhlými zemními pracemi, s prováděním protlaků pod komunikacemi, tažením dlouhých kabelových úseků, dále se stavbou ocelových osvětlovacích stožárů, jejich následnou kompletací spojenou s pracemi ve výškách a podobně. Montážní práce završujeme komplexní kontrolou díla a provedením výchozí revize kvalifikovaným personálem. Se zakázkami podobného typu jako je poptávaná trafostanice má naše firma dlouhodobé zkušenosti.

Naši obchodní partneři :
cez-logo.jpg, 12kB e-on.jpg, 6,3kB mnd.jpg, 13kB lamagas.png, 3,7kB moravia.png, 21kB Hodonin.jpg, 15kB JPplast.gif, 3,0kB

Město Kyjov, Město Vracov, Město Bzenec, Město Strážnice, Obec Lužice, Obec Čejkovice, Obec Petrov, Obec Lipov, Obec Rohatec, Obec Těmice, Obec Sobůlky, Obec Čeložnice, Obec Dambořice, Obec Uhřice, Obec Kostelec, Obec Mikulčice, Obec Ratíškovice, Obec Prušánky, Obec Pasohlávky, Obec Kurdějov, Obec Pohořelice, E.ON Servisní s.r.o, Agrolip a.s, AGROKOP a.s., ZEMAGRO a.s., a řada dalších obchodních partnerů.

Všechna práva vyhrazena - Copyright © 2016-2017 Michal Kučaba