Kabelové trasy

  • Provádíme kompletní tažení venkovních i vnitřních kabelových tras

  • Kabelové trasy VN i NN
  • Pro venkovní tažení kabelových tras použiváme velmi ojedinělé zařízení pro tažení kabelů
  • Výhodou oproti traktorům či jiným zařízením je stálá síla, která působí na kabel a tudíš se předchází riziku znehodnocení nebo přetržení

Všechna práva vyhrazena - Copyright © 2016-2017 Michal Kučaba